1 procent

1 procent

Rozliczając 1 % podatku dochodowego pamiętaj o nas!

Wpływy z 1% przeznaczamy min. na codzienną rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Organizujemy imprezy kulturalne i sportowe, dofinansowujemy wyjazdy rehabilitacyjne oraz transport na zajęcia terapeutyczne. Kupujemy materiały i sprzęt wspierający terapię, a także szkolimy personel.

Jak przekazać nam 1%?

Wypełniając deklarację podatkową zajdziesz rubrykę: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W polu KRS wpisz nasz numer: 0000030333, a w polu „Wnioskowana kwota”, kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1 % wyliczonego podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Złóż PIT w Urzędzie Skarbowym, który przeleje nam zadeklarowane przez Ciebie środki na nasze konto.

Lub skorzystaj z banneru

ania1prc

Twój 1 % wiele dla nas znaczy.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Dziękujemy!