Miesiąc: Październik 2020

„BEZPIECZNE WTZ I REHABILITACJA SPOŁECZNO -ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

„BEZPIECZNE WTZ I REHABILITACJA SPOŁECZNO -ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

W związku z sytuacją epidemiczną nasz warsztat przystąpił do projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia
potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej. Dzięki uzyskanym środkom możemy prowadzić zajęcia chroniąc zdrowie uczestników i pracowników warsztatu.