XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”

XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”

We wrześniu pracownia teatralno – muzyczna Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowała przedstawienie Homo Sum, mówiące o różnych obliczach człowieka, które zaprezentowała przed szeroką publicznością podczas Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim. W imprezie wzięło udział bardzo wielu niepełnosprawnych artystów.

Przeważały występy wokalne i taneczne. Artyści, pomimo tremy, znakomicie wypadli na dużej scenie, a publiczność bawiła się świetnie. Bardzo miłym momentem było wręczenie wszystkim uczestnikom Przeglądu pamiątkowych statuetek i upominków dla ośrodków, które reprezentowali.
Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.


Comments are closed.