Nasze ośrodki

Nasze ośrodki

Warsztat Terapii Zajęciowej stowarzyszenia „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, to dzienny ośrodek terapeutyczny dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nadrzędnym celem prowadzonych w nim zajęć jest nabywanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

zobacz więcej »

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej to miejsce, którego szukasz chcąc być wysłuchanym, potrzebnym i docenionym. ŚDS jest młodą placówką działającą od grudnia 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”.

zobacz więcej »