o nas

o nas

Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” zostało założone w 2001 r. Naszym celem są działania, które przyczyniają się do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania, poprawy jakości ich życia oraz promowanie idei integracji społecznej.

intro

Na co dzień koncentrujemy się na zapewnieniu naszym podopiecznym rehabilitacji społecznej, zawodowej, psychicznej oraz ruchowej. Prowadzimy dwa ośrodki terapeutyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto promujemy twórczość osób niepełnosprawnych oraz przełamujemy bariery poprzez wspieranie integracji i wolontariatu. „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” ma status Organizacji Pożytku Publicznego.