Projekty

Projekty

Klub Sportowo–Turystyczny „Aktywni Razem” – edycja 2016

Projekt Klub Sportowo – Turystyczny „Aktywni Razem” odbywa się cyklicznie od 3 lat, a celem jego funkcjonowania jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie uczestnictwa w aktywnościach, które przyczyniają się do włączania ich w funkcjonowanie społeczne.
projekty

W ramach działań Klubu koncentrujemy się na dwóch kierunkach pracy z podopiecznymi. Z jednej strony na współdziałaniu w grupie i przyjmowaniu odpowiedzialności za konkretne obowiązki, traktowane jako trening komunikacji i wchodzenia w role dostępne członkom otwartej społeczności. Z drugiej strony, na wyrabianiu nawyków zdrowego stylu życia oraz rozbudzaniu ciekawości świata.

W tym roku prowadzone są następujące działania dedykowane podopiecznym Stowarzyszenia:

  • Zajęcia z umiejętności zawodowych i konsultacje psychologiczne
  • Rajdy piesze, nordic walking, rowerowe
  • Regularne zajęcia usprawniające wykorzystujące sprzęt sportowy, boisko piłkarskie, urządzenia siłowni zewnętrznej, zaplecze biwakowe Klubu
  • Imprezy integracyjno – sportowe (jesień, zima)