Jak zostać uczestnikiem?

Jak zostać uczestnikiem?

Jak zostać uczestnikiem zajęć WTZ „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” ?

Informacje dla kandydatów można uzyskać kontaktując się z Marzeną Zyglewicz, kierownikiem WTZ „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” pod numerem telefonu 022 751 40 41
lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Sadowa, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki.

Uczestnikami zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej mogą zostać osoby, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane do tej formy rehabilitacji przez Powiatowe lub Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (posiadają aktualne orzeczenie ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej).
 Osoba (lub jej opiekun prawny) zainteresowana przyjęciem do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom” w Sadowej powinna złożyć:
1. podanie do Zarządu „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, 05-092 Łomianki, ul. Jagodowa 2, Sadowa o przyjęcie na zajęcia warsztatu
2. aktualne orzeczenie, wydane przez Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej
 

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa
tel. 22 751 40 41
e-mail: wtzsadowa@poczta.onet.pl