Pracownie

Pracownie

Techniczno – ogrodnicza

Zajęcia w ramach tej pracowni odbywają się w dużej części w plenerze, w ogrodzie terapeutycznym, gdzie poza nauką szerokiego zakresu prac ogrodniczych, uczestnicy mogą aktywizować się ruchowo i wzmacniać siłę psychofizyczną. Kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu sprzyja wyciszeniu i relaksacji. Efektem dodanym działań pracowni są piękne kwiaty w pomieszczeniach warsztatu oraz plony warzywne i owocowe, z których korzystamy na zajęciach kulinarnych. Techniczna strona działalności pracowni to nauka i doskonalenie umiejętności przydatnych w każdym domu, w tym posługiwania się narzędziami takimi jak młotek, śrubokręt, miarka itp. Ponadto pracownia oferuje naukę prac stolarskich. W zależności od indywidualnych możliwości można uczestniczyć w prostej obróbce drewna papierem ściernym, aż po budowę altan ogrodowych. Zajęcia techniczne dają uczestnikom wiele satysfakcji. Uczestniczą w nich równie chętnie kobiety jak i mężczyźni.

Gospodarstwa domowego

Zajęcia w tej pracowni kształtują przede wszystkim umiejętności życia codziennego, a w szczególności przygotowywania posiłków, planowania zakupów, sprzątania, dbania o garderobę i higienę osobistą. Uczestnicy uczą się obsługi zmechanizowanego sprzętu domowego oraz zastosowania środków i materiałów potrzebnych do codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. W pracowni wykonuje się również przepiękne prace manualne z zakresu ozdabiania przedmiotów użytkowych techniką decoupage.

Rękodzielnicza

Pracownia proponuje szeroki wachlarz prac manualnych w różnych technikach (makrama, powertex, filcowanie, tworzenie biżuterii, przestrzenne kompozycje kwiatowe i inne). Zajęcia usprawniają motorykę małą, koordynację wzrokowo – ruchową, uczą dokładności i wytrwałości. Prace, które powstają w wyniku zajęć zadziwiają finezją i urodą samych twórców.

Multimedialna

Wiedza i umiejętności zdobywane w tej pracowni dotyczą przede wszystkim obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych. Uczestnicy uczą się korzystania z internetu, samodzielnego tworzenia dokumentów, prac graficznych oraz samodzielnego poszukiwania informacji. Poza tym, pracownia prowadzi zajęcia fotograficzne. Cyklicznie powstaje gazetka „Echo Sadowej” oraz kalendarz z pracami uczestników.

Plastyczna

Pracownia plastyczna jest polem do popisów wyobraźni, kreatywnych poszukiwań i ekspresji emocji. W wyniku zajęć powstają piękne prace tworzone kredkami, farbami, w glinie i z papieru.
Te dzieła z sukcesami biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Uczestnicy odkrywając swoje talenty budują poczucie własnej wartości i sprawczości, mogą wyrazić się w nieograniczonym procesie tworzenia.

Teatralno – muzyczna

W pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz rozwijające talenty aktorskie i recytatorskie. Występy na scenie, przed publicznością powodują wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości poczucie dumy i satysfakcji. Celem zajęć prowadzonych w pracowni jest również rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozbudzanie wrażliwości na sztukę i muzykę, kształtowanie umiejętności obcowania z literaturą oraz różnymi formami scenicznymi. Podczas zajęć teatralnych uczestnicy mogą wyrażać emocje, uczyć się komunikatywności i przełamywania własnych ograniczeń.

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa
tel. 22 751 40 41
e-mail: wtzsadowa@poczta.onet.pl
www.facebook.com/SadowaWTZ