Pracownie WTZ

Pracownie WTZ

Praconia Techniczno – Ogrodnicza

Zajęcia w ramach tej pracowni odbywają się w dużej części w plenerze, w ogrodzie terapeutycznym, gdzie poza nauką szerokiego zakresu prac ogrodniczych, uczestnicy mogą aktywizować się ruchowo i wzmacniać siłę psychofizyczną. Kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu sprzyja wyciszeniu i relaksacji. Efektem dodanym działań pracowni są piękne kwiaty w pomieszczeniach warsztatu oraz plony warzywne i owocowe, z których korzystamy na zajęciach kulinarnych. Techniczna strona działalności pracowni to nauka i doskonalenie umiejętności przydatnych w każdym domu, w tym posługiwania się narzędziami takimi jak młotek, śrubokręt, miarka itp. Ponadto pracownia oferuje naukę prac stolarskich. W zależności od indywidualnych możliwości można uczestniczyć w prostej obróbce drewna papierem ściernym, aż po budowę altan ogrodowych. Zajęcia techniczne dają uczestnikom wiele satysfakcji. Uczestniczą w nich równie chętnie kobiety jak i mężczyźni.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Zajęcia w tej pracowni kształtują przede wszystkim umiejętności życia codziennego, a w szczególności przygotowywania posiłków, planowania zakupów, sprzątania, dbania o garderobę i higienę osobistą. Uczestnicy uczą się obsługi zmechanizowanego sprzętu domowego oraz zastosowania środków i materiałów potrzebnych do codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. W pracowni wykonuje się również przepiękne prace manualne z zakresu ozdabiania przedmiotów użytkowych techniką decoupage.

Pracownia Rękodzielnicza

Pracownia proponuje szeroki wachlarz prac manualnych w różnych technikach (makrama, powertex, filcowanie, tworzenie biżuterii, przestrzenne kompozycje kwiatowe i inne). Zajęcia usprawniają motorykę małą, koordynację wzrokowo – ruchową, uczą dokładności i wytrwałości. Prace, które powstają w wyniku zajęć zadziwiają finezją i urodą samych twórców.

Pracownia Multimedialna

Wiedza i umiejętności zdobywane w tej pracowni dotyczą przede wszystkim obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych. Uczestnicy uczą się korzystania z internetu, samodzielnego tworzenia dokumentów, prac graficznych oraz samodzielnego poszukiwania informacji. Poza tym, pracownia prowadzi zajęcia fotograficzne. Cyklicznie powstaje gazetka „Echo Sadowej” oraz kalendarz z pracami uczestników.

Pracownia Plastyczna

Pracownia plastyczna jest polem do popisów wyobraźni, kreatywnych poszukiwań i ekspresji emocji. W wyniku zajęć powstają piękne prace tworzone kredkami, farbami, w glinie i z papieru.
Te dzieła z sukcesami biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Uczestnicy odkrywając swoje talenty budują poczucie własnej wartości i sprawczości, mogą wyrazić się w nieograniczonym procesie tworzenia.

Pracownia Teatralno – Muzyczna

W pracowni prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz rozwijające talenty aktorskie i recytatorskie. Występy na scenie, przed publicznością powodują wzrost pewności siebie, wiary we własne możliwości poczucie dumy i satysfakcji. Celem zajęć prowadzonych w pracowni jest również rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozbudzanie wrażliwości na sztukę i muzykę, kształtowanie umiejętności obcowania z literaturą oraz różnymi formami scenicznymi. Podczas zajęć teatralnych uczestnicy mogą wyrażać emocje, uczyć się komunikatywności i przełamywania własnych ograniczeń.

Pracownia Psychologiczno – Edukacyjna

W ramach pracowni zapewnione jest poradnictwo/wsparcie psychologiczne i psychoedukacja. Do zadań należy trening funkcji poznawczych realizowany w formie ćwiczeń usprawniających pamięć, spostrzeganie, uwagę, myślenie i funkcje wykonawcze. Ponadto, w pracowni prowadzony jest trening kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych, m.in. nawiązywanie poprawnych relacji, współpraca, asertywność, a także strategie efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Realizowane są zajęcia dotyczące emocji i motywacji. Doskonalimy również umiejętności szkolne z zakresu pisania, liczenia i czytania. Nasi uczestnicy mają możliwość przypomnieć sobie i wykorzystać wiedzę, którą nabyli w czasie nauki szkolnej. Podtrzymywanie i doskonalenie tych umiejętności odbywa się poprzez różnorodne ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej, pisowni, analizy tekstu, a także geografii. W ramach pracowni realizujemy z uczestnikami ćwiczenia grafomotoryczne, zagadki słowno-literowe, łamigłówki oraz gry i zabawy edukacyjne. Dodatkowo, poszerzamy i utrwalamy wiadomości ogólne.


Zajęcia dodatkowe:

  • poradnictwo/wsparcie psychologiczne (konsultacje indywidualne z psychologiem)
  • aktywizacja zawodowa (trening przygotowujący do podjęcia pracy, umiejętności pozyskiwania informacji na temat zatrudnienia, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, odkrywanie własnych kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo i higiena pracy)
  • zajęcia grupowe z zakresu kompetencji społecznych i emocji (współpraca, asertywność, komunikacja, rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć i emocji, strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
  • hipoterapia
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia muzyczne
  • choreoterapia
  • zajęcia dotyczące higieny osobistej (dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny)
  • i inne w zależności od potrzeb i możliwości WTZ

Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa
tel. 22 751 40 41
e-mail: wtz@wtz-sadowa.pl
www.facebook.com/SadowaWTZ